كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مسعود

مسعود
[ شناسنامه ]
نقدواره اي بر فيلم \بشارت ...\ ...... جمعه 92/9/29
نقدواره اي بر فيلم \دربند\ ...... دوشنبه 92/9/18
جشنواره ها؛ بايدها، نبايدها ...... شنبه 92/9/2
حوزه علميه و جشنواره سي و يکم فجر (2) ...... يكشنبه 92/3/26
حوزه علميه و جشنواره سي و يکم فجر (1) ...... دوشنبه 91/11/30
بوسيدن روي ماه ...... دوشنبه 91/10/25
برف روي كاجها ...... جمعه 91/10/8
آمين براي هيچ ...... شنبه 91/8/20
سي امين جشنواره فيلم فجر (2) ...... يكشنبه 91/8/7
سي امين جشنواره فيلم فجر (1) ...... دوشنبه 91/7/24
بررسي ...... دوشنبه 91/5/30
  ==>   ليست غير آرشيوي ها